Mellemtrin

Odysseen - Fristelser, farer og faldgruber

Fristelser, farer og faldgruber

 4.  – 6. klasse

Hvad frister i den græske mytologi og i Bibelen?

Fortællingen om Odysseus’ hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv, herunder hvad man som menneske skal holde fingrene fra eller hvad man netop skal stå op for.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder ham gennem livet og hans håndtering heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger.

Med afsæt i Det lille Turneteaters forestilling (vises som film) om Odysseus, som deltagende klasser inviteres til at se, skal eleverne arbejde med en udfoldelse af forskellige fristelser og deres konsekvenser, som de kommer til udtryk og håndteres i Odysseen og et udvalg af bibelske fortællinger.

Afslutningsvist lægges der op til, at eleverne bygger en bro til fristelser og faldgruber i deres egen nutid bl.a. gennem arbejde med nyere litteratur og dramaøvelser.

Formålet er således, at eleverne erhverver sig en grundig indsigt i fristelsestemaet og de etiske overvejelser i håndteringen heraf, samt får et godt kendskab til de to hovedværker i græsk mytologi og kristendom.

Klassetrin: 4.-6. klasse
Projektperiode: April-juni 2019
Fag/emne: Dansk, billedkunst, historie og kistendomskundskab
Antal lektioner: 8-12
Tilmeldte lærere modtager:

  • Lærervejledning og baggrundsstof
  • Hjemmeside med oplæsninger og kopisider til eleverne
  • Tilbud om teaterforestilling.

Tilmelding: 7. januar 2019

 

Lærerkursus 30. januar 2019: Om fristelse i Bibelen og Odyséen og om de to værkers betydning for europæisk kultur og kunst v. professor i teologi Anne Katrine de Hemmer Gudme og litteraturkritiker Bo taö Michaelis.

Tilmelding: Klik her

Alene og sammen - et møde med den danske salme

Alene og Sammen

 – et møde med den danske salme

                  4. – 5. klasse

Med jævne mellemrum hører eller læser vi om, at mange er ensomme. Det er ikke kun ældre mennesker, der føler sig alene, men også børn og unge – alle mennesker kan opleve ensomhed.

I skabelsesberetningen, i Det gamle Testamente, er skrevet: ”Det er ikke godt, at mennesket er alene”. (kap.2, v18)

Er det kun negativt at være alene?

Kan der være noget godt ved at være alene?

Hvorfor er det godt, at være sammen med andre mennesker?

Kan man være alene uden at være ensom?

Kan man være sammen med andre og føle sig ensom?

Salmer i årets projekt fra Den Danske Salmebog

-       Den signede dag med fryd vi ser, nr. 402

-       Du, som har tændt millioner af stjerner, nr. 787

-       I al sin glans nu stråler solen, nr. 290

-       Det er så yndigt at følges ad for to, nr.703

-       Altid frejdig, når du går, nr. 784

-       Du, som gir os liv og gør os glade, nr. 369

Samt ”Gloria in Excelsis Deo”, der også synges, i kanon, i Sankt Nikolai Kirke.

 

Læringsmål

Salmesangen er én af de måder, hvorpå kristendommen udtrykker sig. I Det Gamle Testamente findes der salmer. Fra den katolske kirke kendes messesangen. Med reformationen blev den fælles salmesang på modersmålet en meget vigtig del af gudstjenesten.

Salmerne er en del af en dansk historisk tradition og er både en litterær og musisk genre.

 

Målgruppe: 4.-5. klasse

Fag: Dansk, kristendomskundskab og musik

Periode: Uge 35-47

Kirkebesøg og afslutning: Onsdag den 21. november, Uge 47

Sankt Nicolai Kirke

Kirkepladsen 20

3700 Rønne

Tilmeldingsfrist: 1. juli 2018

Tilmelding: karenbodil@sctnico.dk

Folkekirkens Skoletjeneste Bornholm | Mobil 30719676 | Mail kontakt@fs-Bornholm.dk | 3700 Rønne