Hvor langt kan man gå?

- et projekt om det hellige og dets politiske betydning for Israel/Palæstina-konflikten

I Fælles Mål optræder begrebet den religiøse dimension som udtryk for det, der er betydningsfuldt og vigtigt i menneskers liv. Sammen med begrebet det hellige er den religiøse dimension afgørende for forståelsen af, hvad religion, tro og overbevisning er for størrelser.

Til belysning heraf tages der i dette projekt afsæt i Jerusalem som helligsted for de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Rummer religionernes påstande om at ligge inde med sandheden om livet, kimen til krig, eller er de snarere et disciplineringsmiddel, der skal tæmme menneskets voldelige tendenser? Og hvor langt kan man tillade sig gå for det, der er helligt for en?

Formålet med projektet er således, at eleverne erhverver sig indsigt i forestillinger om det hellige og disse forestillingers indflydelse på det samfundsmæssige liv globalt og lokalt.

Med projektet følger forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

 

HUSK lærerkursus om Israel/Palæstina-konflikten. Se mere her

Målgruppe: 7-9. klasse

Fag: Kristendomskundskab, historie, samfundsfag

Periode: August-oktober

Omfang: 12-15 lektioner

Tilmeldingsfrist: 15. august 2018

Aktiviteter: Lærerkursus & prezie-præsentation

TILMELDING Hvor langt kan man gå