Klædt på til sorg

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sorgen det også. Hvem kommer gennem livet uden at opleve sorg? Men hvordan man oplever den, kan være forskelligt. Nogle beskriver det som at vandre i mørke. Andre som et frit fald mod afgrunden og andre igen som at være på Herrens mark.

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker udtrykker deres sorg. Nogle udtrykker den fx i sprog og musik, andre igennem ritualer og andre igen gennem klædedragten.

Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.

Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker tæt på sorg – bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far. Til projektet hører en stor plakat påtrykt: Livets landskab. Dette bliver gennemgående i elevernes opgaveløsning og casearbejde. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen, og i forbindelse med et besøg i den lokale folkekirke får de indblik i kirkens ritualer i forbindelse med død og begravelse. Alt dette skal give viden til samtalen om, hvordan et menneske i sorg oplever livet, ensomheden og kontakten til omgivelserne. Eleverne skal afslutningsvis innovere over, hvordan man kan bidrage til et fælles sprog, hvor den, der er i sorg, kan mødes i samtale med dem, der står uden for sorgen.

Projektets titel spiller således på konkret påklædning, men i lige så høj grad stiller det spørgsmålet om, hvilke handlemuligheder man har, når man igennem livets landskab kommer ud til afgrunde, ind i mørke skove og ud på åbne og ukendte vidder.

Husk det tilhørende lærerkursus - se mere her

FAKTA: Hvert år mister ca. 7000 børn og unge en far, en mor eller en søskende. Fælles for mange af dem er, at de oveni deres sorg, oplever en enorm ensomhed. Deres venner, lærere og pædagoger synes, at det er svært at vide, hvad man skal sige. Om man gør noget forkert? Eller om man måske ligefrem gør den, der har mistet, endnu mere ked af det?

Målgruppe: 7.-10. klasse

Fag: Kristendomskundskab, dansk, UUV.

Periode: Oktober - november (uge 43-48)

Omfang: 10-12 lektioner

Tilmeldingsfrist: 1. september

Aktiviteter: Besøg i den lokale folkekirke og lærerkursus

TILMELDING Klædt på til sorg (udskoling)