INDSKOLING

De to vismænd og en hellig konge - med sokkedukketeater (0.-1. kl.)

Hvordan blev De vise mænd til Hellig tre konger? Det får eleverne svar på i arbejdet med Bibelens fortælling om De tre vise mænd, traditionen om Hellig tre konger og Grundtvigs salme Dejlig er den himmelblå. Projektet fokuserer på, hvordan en fortælling ændrer sig, når den bliver genfortalt. Undervejs vil eleverne opdage, hvordan en fortælling kan ændre sig, alt efter hvem der fortæller, og hvad fortælleren vil med fortællingen.

En del af arbejdet med fortælletradition foregår via et sokkedukketeater. Til det formål fremstiller eleverne sokkedukker af vise mænd, hellige konger og kameler m.m. Forud for projekt tilbydes et lærerkursus, hvor der gives inspiration til at fremstille enkle sokkedukker med eleverne.

Projektet indeholder:
Undervisningsvejledning
Workshop på skolen med samtale og øvelser i selvforsvar
Kirkebesøg i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab/idræt/billedkunst
Periode: December-februar
Omfang: 10-12 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 37

Tilmelding: Klik her

højTID - på rundtur i kirkeårets højtider (1.-3. kl.)

Fem gange om året, når klokken ringer ud, går eleverne hjem for at holde fri i anledning af en kristen højtid. Men hvad er en højtid? Hvad fejrer vi fx til Pinse? Hvordan holder man jul? Hvilke fortællinger ligger bag højtiden? Og hvorfor ligger nogle af de kristne højtider på faste datoer, mens andre forskydes med op til en måned.

Alle disse spørgsmål besvares i projektet højTID, der giver eleverne indblik i, hvordan mennesker til alle tider har fejret religiøse højtider. Samtidig forklares, hvordan højtider er knyttet til årets gang og månens faser. Til dette modtager klassen et årshjul.

Efter det indledende overblik kan klassen arbejde videre med en eller flere af de kristne højtider på projektets hjemmeside, der præsenterer de fem kristne højtider, fortællingerne bag, og hvordan højtiden markeres i Damark i dag.

På hjemmesiden findes desuden et overblik over de vigtigste højtider inden for jødedom, islam og hinduisme.

Til hver af de kristne højtider kan knyttes et kirkebesøg. Kirkebesøget kan have fokus på den enkelt højtid eller være en tour de force gennem det kristne kirkeår.

Projektet indeholder:
Undervisningsvejledning
Et årshjul
Hjemmeside med overblik over kristne, jødiske og muslimske højtider

Fag: Kristendomskundskab
Periode: Hele året
Omfang: Min. 6 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 37

Tilmelding: Klik her

Vand! Om betingelser for og trusler mod liv (1.-3. kl.)

Hvad er vand, og hvad bruger man det til? Kan et menneske få for meget vand? Og hvorfor spiller vand så stor en rolle i vores hverdag og i de fleste religioner?

I projektet får eleverne et dobbeltblik på fænomenet vand – dels gennem konkrete oplevelser med vand, og dels gennem kreative øvelser, hvor eleverne skal udtrykke sig symbolsk omkring vand. Til arbejdet får eleverne to tegneserier, der henholdsvis beskæftiger sig med vand i et natur- og religionsfagligt perspektiv. I den naturfaglige del af projektet undersøger eleverne via en række forsøg, hvordan vand er en nødvendig betingelse for liv, men samtidig også et element, der besidder enorme og ødelæggende kræfter. I den religionsfaglige del af projektet fokuserer eleverne på vands symbolske betydning i relation til skabelse, syndflod og dåb.

Til projektet hører et kirkebesøg, hvor eleverne lærer om dåbsvand og dåben i den danske folkekirke. Besøget tager afsæt i de bibelske fortællinger fra tegneserien.

Projektet indeholder:
Undervisningsejledning
Naturfaglig og religionsfaglig tegneserie
Materialekasse til forsøg i natur/teknologi
Hjemmesiden www.fs-oest.dk/vand
Besøg i den lokale folkekirke

Fag: Kristendomskundskab/natur-teknolgi
Periode: Maj-juni
Omfang: 10-12 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 9

Tilmelding: Klik her

Dit og mit - hvor går grænsen (2.-3. kl.)

Projektet om dit og mit handler om grænser, samt hvad der sker, når man sætter grænser eller overskrider dem.

Gennem samtale og kropslige øvelser iscenesat af judo-instruktør Mikael Knudsen afdækkes grænserne mellem dig og mig samt dit og mit. Derved får eleverne nogle nære erfaringer med grænsebegrebet i relation til fx smårapserier af hinandens viskelæder, det at have råderetten over sit eget værelse, og til at kunne sige fra, når man føler sig krænket eller intimideret.

Gennem de fysiske øvelser, udvalgte billeder og korte fortællinger lægges op til små filosoferende samtaler om, hvorfor man ikke må stjæle, hvorfor ejendomsretten er ukrænkelig, og hvad det vil sige at have en personlig grænse.

Under et kirkebesøg arbejder eleverne ud fra en genfortælling om den brændende tornebusk med Bibelens syn på grænser mellem mennesker og mellem Gud og mennesker. Derudover får eleverne med en ”grænsemåler” i hånden en gennemgang af kirkens rum og opbygning. For er der usynlige grænser i kirken? Eller må alle gå, hvor de vil?

Projektet indeholder:
Undervisningsvejledning
Workshop på skolen med samtale og øvelser i selvforsvar
Kirkebesøg i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab/idræt/billedkunst
Periode: December-februar
Omfang: 10-12 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 37

Tilmelding: Klik her

KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@skolekirketjenesten-kilden.dk | tlf.: 40 48 18 23