MELLEMTRIN

Pesach og påske (3.-4. kl.)

Gennem små film fortæller børn til børn om, hvordan de fejrer højtiderne pesach og påske, og hvad de betyder.

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel fællesstræk. Ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem. Projektet begynder derfor i Jerusalem, så eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest. Eleverne vil blandt andet arbejde med de fortællinger, der ligger bag højtiderne, hvorfor højtider er vigtige, og hvordan de fejres religiøst og kulturelt.

Som afslutning på projektet skal eleverne med inspiration fra det jødiske sederfad finde mad, der passer til den kristne påskefortælling.

Projektet indeholder:
Undervisningsoplæg
Adgang til hjemmeside med filmklip m.m.
Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Periode: Marts-maj
Omfang: 8-10 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 9

Tilmelding: Klik her

Min tro - en dokumentarserie om børns tro (4.-6. kl.)

Hen over efteråret 2018 viser DR Ultra de første fire af tolv små film, om hvordan børn fra bestemte trossamfund bruger deres tro i dagligdagen, og hvad det betyder for dem. De fire film repræsenterer kristendom, islam, naturreligion (hekse) og Jehovas Vidner.

Tre af filmene blev vist ved dette års dokumentarfilm-festival, hvor de vakte stor interesse blandt lærere på mellemtrinnet. Børnene i filmene er også rekrutteret fra netop det trin.

I samarbejde med DR, Folkekirkens Skoletjeneste Kbh.- Frederiksberg samt en konsulent i Dansklærerforeningen udbydes et projekt, hvor eleverne får en introduktion til dokumentarfilm som genre. Eleverne vil arbejde med de fire film med særlig fokus på, hvad tro er, og hvad tro kan bruges til. Filmene vil i projektperioden være tilgængelige via DR Skole.

Som afslutning på projektet kan eleverne selv fremstille små dokumentarfilm om tro – enten som Vox-pop eller minifilm.

Projektet indeholder:
Undervisningsoplæg
Fire film på DR Skole

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Periode: Februar-marts
Omfang: 6-8 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 9

Tilmelding: Klik her

Kan det hellige måles? Betydningsfulde steder og genstande (5.-6. kl.)

Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad der foregår dernede – hverken når man hører om byen i de bibelske fortællinger eller i TV-avisen. Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde, men især kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt, og hvem det hellige tilhører. Men, hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i projektet.

De hellige steder i Jerusalem præsenteres gennem elevartikler og små videoer. Klassen besøger deres lokale kirke, hvor de med en ”hellighedsmåler” vurderer forskellige steder og genstande. Afslutningsvis skal eleverne producere deres egne små film om et sted eller en genstand, der er særlig betydningsfuld eller endda hellig for dem.

Projektet lægger op til et samarbejde med musikfaget. Her undersøges, hvordan musik kan medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur, når det hellige skiller. Konkret arbejdes der med et musikstykke, som mikser jødisk, arabisk og dansk musiktradition.

Projektet indeholder:
Undervisningsoplæg
Hjemmeside
Kirkebesøg i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab/musik
Periode: Oktober-december
Omfang: 10-12 lektioner
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 37

Tilmelding: Klik her

Under stjernerne på himlen - om universet og mennesket (5.-6. kl.)

Hvis man en klar nat kigger op på himlens stjerner, kan man ikke udgå at blive lidt svimmel af alle de tanker, som fylder en: Er vi alene i universet? Er vi blot en af mange planeter i et uendeligt univers? Er der liv andre steder end på jorden?

Gennem menneskehedens historie har videnskabsmænd set på himlen og søgt efter svar på, hvordan verden og universet er bygget op. De svar, som de har fundet, har haft indflydelse ikke bare på, hvordan vi opfatter verdenen og universet, men også på, hvordan vi forstår os selv som mennesker.

Eleverne skal i projekt arbejde med, hvordan mennesker gennem tiden har haft forskellige opfattelser af universet, og hvad disse har betydet for vores syn på verdenen og os selv. Desuden får eleverne kendskab til, hvordan både videnskab og religion forsøger at besvare universets gåder. Eleverne skal undervejs bygge en simpel planetmaskine og på egen hånd studere stjernehimlen.

Projektet indeholder et besøg på Kroppedal Museums Astronomiafdeling, hvor eleverne skal arbejde med deres planetmaskiner samt forskellige verdensbilleder. 

Projektet indeholder:
Undervisningsoplæg
Hjemmeside
Besøg på Kroppedal Museum

Fag: Kristendomskundskab/natur-teknologi/håndværk & design
Periode: Maj-juni
Omfang: 10-12 lektioner - heraf 4 til håndværk & design
Tilmeldingsfrist: 1. september
Udlevering af materialer: Uge 9 

Tilmelding: Klik her

KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@skolekirketjenesten-kilden.dk | tlf.: 40 48 18 23