KILDEN klassisk

Klassisk dækker over ældre populære projekter, hvortil det stadig er muligt at modtage undervisningsmaterialer. Med mindre andet er angivet knytter der sig ikke længere kirkebesøg, workshops eller museumsbesøg til projekterne.

Synes du, der mangler noget?
Husker du et tidligere projekt, du gerne vil bruge, så ring eller skriv. Vi går gerne på opdagelse i arkiverne og prøver at finde det. 

Mod med mere (1.-3. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 8-12

Er det modigt at slås? Eller er det modigt at lade være? Er livsmod noget man har? Eller noget man får? Projektet præsenterer eleverne for modets mange lag og udslag, og de får kendskab til begreberne mod og livsmod. Projektet indledes af en kortfilm, hvor børn fortæller om mod og livsmod. Herefter arbejdes med tekster af Astrid Lindgren og to bibelske fortællinger. Projektet afsluttes med et samtalespil, der giver eleverne mulighed for at udforske mod og livsmod i en virkelighedsnær kontekst.

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning med baggrundsstof, introfilm om mod og livsmod, fortællingerne indtalt af skuespiller Karen Nielsen og hjemmeside.

Lindgren, leg og livsmod (4.-6. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 11

Astrid Lindgrens forfatterskab er præget af optimiske og livsmod. Samtidig er hendes fortællinger kendt og elsket af de fleste børn. Projektet kombinerer en mini-forfatterskabslæsning med faglig indsigt i begrebet livsmod. Begrebet livsmod belyses gennem uddrag af kendte Astrid Lindgren fortællinger og et udvalg af bibelske fortællinger. I Astrid Lindgrens ånd formidles projektet hovedsagligt til eleverne gennem leg, blandt andet et stjerneløb og et brætspil.

Materialet indeholder: Undervisningsoplæg, 6 spilleplader og spillekort, fortællende billedkort og hjemmesiden.

Tro og tolerance (4.-6. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk/historie
Lektioner: 17

Tro og tolerance er et IT-baseret undervisningsprojekt til mellemtrinnet. Omdrejningsfiguren for projektet er apostlen Paulus. Han levede som os med og blandt mange kulturer og religioner. Paulus’ breve fra Det nye Testamente vidner om et menneske, der er overbevist om sandheden i det budskab, han formidler, men som samtidig har sans for, at mennesker er forskellige, og at de derfor reagerer forskelligt, når de stilles over for nye tanker. Der arbejdes med temaer som mad, fællesskab, gudsopfattelse og menneskeværd.

Materialet indeholder: Alt vedrørende projektet findes på siden www.troogtollerance.dk. Login fås ved tilmelding.

Helgi Daner (4.-6. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/historie
Lektioner: Minimum 12

Forfatteren Josefine Ottesens roman Helgi Daner er inspireret af sagnet om Holger Danske. Eleverne skal med afsæt i en forkortet særudgave af den spændende fortælling om Helgi Daners liv arbejde med centrale temaer og begreber, der afspejler historien og menneskene i tiden omkring kristendommens indførelse i Danmark. I projektet arbejdes med meddigtning ud fra en rollespilsmetode og mere klassiske aktiviteter. 

Materialet indeholder: Undervisningsvejledning, klassesæt af særudgave af Helgi Daner og hjemmesiden www.helgiD.dk med elevtekster og opgaver, små videoer og en indlæsning af hele fortællingen. Login fås ved tilmelding.

Ind og ud af Bibelen (6.-7. kl.)

Fag: Kristendom/dansk
Lektioner: 6-8

Undersøg, hvordan figurer, mennesker og temaer bevæger sig fra forskellige religioner ind i Bibelen og ud igen til andre religioner. Eleverne introduceres i projektet via et brætspil til de grundlæggende temaer som går igen i kunst, film og litteratur. 

Materialet inderholder: Undervisningsvejledning, spil og hjemmeside. 

På kant med Kierkegaard (7.-9. kl.)

Fag: Kristendomskundskab/dansk
Lektioner: 18-20

Søren Kierkegaard er Danmarks mest betydelige filosof og en af ophavsmændene til eksistentialismen. Kierkegaard har blik for de elementære problemstillinger i tilværelsen, og hans tænkning tvinger enhver til selv at tage stilling til livet. Gennem tegneserie føres eleverne langsomt ind i Kierkegaards tænkning. Tegneserien lægger op til en efterfølgende fordybelse i fem af Kierkegaards centrale begreber: Skyld, frihed, angst, tro og kærlighed.

Materialet indeholder: Tegneserie, undervisningsvejledning, plakater, tatoveringsark og hjemmesiden paakant.dk.

KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste | Hvidovre Kirkeplads 3 | 2650 Hvidovre
kontakt@skolekirketjenesten-kilden.dk | tlf.: 40 48 18 23