Projekter målrettet mellemtrinnet

Juletræet med sin pynt

3. -4. klasse

Et pyntet grantræ er for både børn og voksne ensbetydende med jul. På træet hænger vi både pynt, som er gået i arv, julepynt som vi selv har lavet, den sjove dims, vi købte for år tilbage, men vi pynter også træet med ting, der har symbolsk betydning, og som associerer til det, den kristne jul handler om.

det er den julepynt og disse symboler, der er fokus på i dette projekt.

Tilmeldte lærere modtager: 

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og forslag til elevopgaver
 • Tilbud om undervisningsforløb i Helligåndshuset i Ringstedgade, Næstved, ved underviser fra Næstved Museum. Forløbene afvikles udvalget dage i uge 48, 49 og 50

 • Tilbud om lærerkursus den 15. november 2018 kl. 13.00-15.30 (se kursusbeskrivelsen)

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Periode: November - december 2018

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, om I ønsker undervisningsforløb i Helligåndshuset, Ringstedgade i Næstved, og om du som lærer vil deltage i det tilhørende kursus.

PESACH OG PÅSKE

3. - 4. klasse

Den jødiske pesach og den kristne påske tager udgangspunkt i to forskellige fortællinger, men der er alligevel nogle lighedstræk -ikke mindst fordi Jesus fejrede pesach med sine disciple i Jerusalem.

Derfor starter projektet i Jerusalem, hvor eleverne får kendskab til byens store betydning for både jøder, kristne og muslimer.

Herefter skal eleverne arbejde med henholdsvis den kristne påske og den jødiske pesach med mulighed for et udblik til den muslimske offerfest.

Hvilke fortællinger ligger bag højtiderne? Hvorfor er de vigtige? Og hvordan fejres de religiøst og kulturelt?

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsmateriale med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan

 • Forslag til elevopgaver

 • Adgang til hjemmeside med filmklip mm

 • Tilbud om besøg i en af de lokale kirker

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Marts - maj 2019

Lektioner: 8  -10

Tilmelding: Senest 1. september 2018

HIMMELSK LYD - Et salmesangprojekt

3. - 5. klasse

Dette undervisningsmateriale sætter fokus på Himmelsk lyd, og eleverne skal både indholdsmæssigt og musikalsk arbejde med bl.a. "Dejlig er den himmel blå", "Op al den ting" og "Du, som har tændt millioner af stjerner". Salmerne vil blive indspillet og være tilgængelige fra en projekthjemmeside. Herfra kan eleverne også blive præsenteret for himmelsk orgelmusik.

Klassen besøger den lokale kirke, hvor eleverne skal synge salmerne til orgelledsagelse. Organisten vil desuden give en præsentation af orglet som instrument, og præsten vil samtale med eleverne om temaet.

I februar 2019 samles de deltagende klasser til en stor fælles salmesangsafslutning, hvor eleverne dels får lov til at mærke, hvordan det er at synge med i et stort kor, og dels skal lytte til imponerende orgelmusik.

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Undervisningsoplæg med lærervejledning, baggrund, tekster og noder.
 • Hjemmeside med indspilninger af projektets salmer og orgelmusik.
 • Salmeplakat.
 • Lokalt kirkebesøg og fælles afslutning.
 • Tilbud om lærerkursus på Kunstmuseet Arken, Ishøj, den 20. november 2018 (se kursusbeskrivelse)

 


Fag: Kristendomskundskab og musik

Periode: Januar - februar 2018

Lektioner: 4-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at oplyse, hvis du ønsker at deltage i et lærerkursus i forbindelse med projektet tirsdag den 20. november kl. 13-16 på Kunstmuseet Arken.

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, hvis din klasse ønsker at deltage i en fælles salmesangsafslutning

GUDER OG GAVER - om offerritualer

4. - 5. klasse

De fleste religioner har på tværs af tid og geografi praktiseret at ofre til en eller flere guder. Offergaverne har varieret og kunne være alt fra våben, dyr, mad og sågar mennesker. Men hvad var et offer egentlig? Hvorfor ofrede man? Og var alle offergaver lige gode?

Eleverne skal i projektet Guder og gaver arbejde med ofringer i jernalder og vikingetid, samt med kristendommens udlægning af ofret som en gave fra guden til menneskene. På baggrund af tre fotoillustrerede historiske fortællinger, billedkilder af historiske fund og bibeltekster skal eleverne fordybe sig i offerbegrebet i forskellige historiske perioder og i forskellige religiøse sammenhænge.

Eleverne skal endvidere reflektere over offerbegrebet og de livsfilosofiske temaer: liv og død, hævn og tilgivelse samt tro og tvivl. Hensigten er, at eleverne gennem etiske dilemmaer skal bygge en bro mellem fortidens ofringer og nutidens syn på ofring. Til projektet hører et besøg i Sagnlandet Lejre, hvor eleverne på en tidsrejse med 4 stationer vil få indblik i forskellige offerritualer i jernalderen og vikingetiden.

Tilmeldte lærere modtager:  

 • Lærervejledning med baggrundsstof, undervisningsplan og værkstedsaktiviteter

 • Klassesæt med elevhæfte med tre fotoillustrerede historiske fortællinger

 • Tilbud om lærerkursus i Sagnlandet lejre onsdag d. 22. aug. kl. 13-16(se hjemmesiden)

 • Tilbud om at klassen kan besøge Sagnlandet Lejre og her deltage i en tidsrejse til jernalder og vikingetid. Dette tilbud er udviklet i samarbejde med skoletjenesten i Sagnlandet og varetages af undervisere herfra. Dette tilbud afvikles fredag den 7. sep. eller torsdag den 13. september

Fag: kristendomskundskab, historie og dansk

Periode: August - oktober  2018  

Lektioner: 12-14 lektioner 

Tilmelding: Senest 1. september 2018 

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, hvis klassen gerne vil deltage i tidsrejsen i Sagnlandet Lejre og at notere, hvis du som lærer vil deltage i kursus den 22. august kl. 13-16 (frist 4. juli) Se kurusbeskrivelse

ENGELBERT H OG DEN SIDSTE CHANCE

4. -6. klasse

Kan duften af røræg virkelig redde verden?

Noget tyder på det, når man læser Kim Fupz Aakesons billedroman om englen Engelbert H, der bliver sendt til jorden for at frelse den på syv dage.

Gud bryder sig nemlig ikke om det, han dagligt ser i nyhederne. Der er for meget krig, elendighed, ufred og forurening. Og det skal stoppe. Lige nu! Ellers må jorden ødelægges og en ny bygges op af rare bibliotekarer og kattekillinger.

I dette undervisningsforløb skal eleverne fordybe sig i Fupz' bog og de bibelske tekster, der er billedromanens intertekstuelle reference - nemlig beretningerne fra Det gamle Testamente om Skabelsen, Syndfloden, Sodoma og Gomorra og profeten Jonas.

Som noget nyt i projektet tilbydes en kreativ workshop, hvor der bl.a. arbejdes med før og nu billeder.

 

 

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsvejledning med baggrundsmateriale og elevopgaver
 • Et eksemplar af bogen "Engelbert H og den sidste chance"
 • Tilbud til klassen om deltagelse i kreativ workshop i Børnekulturhuset med Børnekulturkonsulent Katrine Gjesing udvalgte dage i uge 46 og 47. Workshoppen afholdes kl. 10-13 på Grønnegade Kasserne, Næstved

 

 

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Oktober - november 2018

Lektioner: 10-15

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om du ønsker, at din klasse skal deltage i kreativ workshop

PÅ OPDAGELSE I ESBJERGEVAGELIET

4. - 6. klasse

Kørte Kain traktor? Er Noas ark en bus? Og besøgte Gabriel Maria som en flyvende ghettoblaster? Esbjergevangeliet er et 40 meter langt vægmaleri, som fortolker Bibelens fortællinger i en moderne kontekst.

Esbjergevangeliet er et spejlbillede af Danmark i dag og samtidig en skildring af et liv fra ende til anden. Flettet ind i maleriets motiver finder man ca. 150 bibelcitater. Esbjergevangeliet er på den måde en billedfortælling om menneskelige grundvilkår fortalt i en af vores kulturs centrale grundfortællinger.

I projektet arbejder elverene med centrale bibelske fortællinger og opnår derigennem erfaring med at beskrive og fortolke bibelske fortællinger ud fra en moderne kontekst. De får tillige et indblik i kunstens mulighed for billedfortælling.

Med esbjergevangeliet er der også mulighed for at give eleverne et samlet overblik over Bibelens fortællinger i et moderne billedsprog med humor og alvor. Gennem projektet skal eleverne på nært hold se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet i Skoletjenestens 23 x 2 meter store kopi, som bliver opstillet lokalt.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale og elevopgaver
 • Adgang til digital version af Esbjergevangeliet, hvor eleverne i klassen kan se billedet og zoome ind på detaljerne.
 • Mulighed for at se og gå på opdagelse i Esbjergevangeliet lokalt
 • Tilbud om lærerkursus onsdag d. 19. september kl. 13-16 på KØS i Køge (se kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab og billedkunst

Periode: januar - marts 2019

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, hvis du ønsker at deltage i lærerkurset

KAN DET HELLIGE MÅLES?

4. - 6. klasse

Jerusalem er en fascinerende, men også ufattelig by. Ufattelig, fordi man aldrig helt forstår, hvad det er, der foregår dernede - hverken når man hører om byen i de bibelske fortællinger eller i nyhederne. Jerusalem har altid været en by i kamp. Man kæmper af mange grunde, men især kan man ikke blive enige om, hvad der er helligt - og hvem det hellige tilhører.

Men...hvad betyder det egentligt, at noget er helligt? Har alle mennesker noget, som de betragter som helligt? Hvordan forholder man sig til det, der er helligt for andre, men ikke for en selv? Disse og andre spørgsmål skal eleverne arbejde med i dette projekt.

Projektet lægger op til et samarbejde med musik. Hvordan kan musikken medvirke til at samle mennesker på tværs af religion og kultur, når det hellige skiller? Konkret arbejdes der med et musikstykke, der mixer jødisk, arabisk og dansk musiktradition.

 

 

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning
 • Adgang til hjemmeside med elevhæfter, hellighedsmåler, små film og musik
 • Tilbud om kirkebesøg

Fag: Kristendomskundskab og musik 

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 10-12

Tilmelding: Senest 1. september 2018

FRISTELSER, FARER OG FALDGRUBER - på rejse gennem Odysséen og Bibelen

4.- 5. klasse

Fortællingen om Odysseus' hjemfærd efter krigen i Troja hører sammen med Bibelen til blandt hovedværkerne i europæisk kultur. Begge har de præget forestillingerne om det gode liv - herunder hvad man må og ikke må - som det bl.a. kommer til udtryk i litteratur, computerspil, film og teater.

Et af de centrale temaer i fortællingen om Odysseus er de mange fristelser, som møder en gennem livet og håndteringen heraf. På samme måde tages fristelsernes dilemma til behandling i en lang række af Bibelens fortællinger

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsmateriale med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Tilbud om at klassen kan se teaterforestillingen "Odysseen" med Det lille Turneteater i foråret 2019
 • Tilbud om lærerkursus d. TT. januar 2019 kl. 13-16 på Glyptoteket, København (se kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab, dansk, historie og billedkunst

Periode: Marts - juni 2019

Lektioner: 10-12

Tilmelding: Senest 1. september 2018

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved