Projekter målrettet udskolingen

REFORMATI0NEN

7. - 9. klasse

Reformationstiden er en spændende og dramatisk periode i Danmarks historie med kongefejde, klassekamp og ligefrem borgerkrig. Og hele tiden er der en religiøs konflikt, som ligger og lurer under overfladen. Det kulminerer med reformationens indførelse i 1536, hvor den nyindsatte Christian d.

3. lader Danmark gå fra at være et katolsk land til at følge Martin Luthers evangelisk -lutherske tro. Dette trosskifte ændrer både befolkningens daglige religiøse praksis og kirkens gudstjenesteform.

I dette undervisningsprojekt kommer eleverne til at arbejde med baggrunden for reformationen og med de konsekvenser reformationen fik - også helt lokalt i Næstved - ligesom der trækkes tråde frem til den måde, vi lever på i dag, vores holdninger og normer.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof og elevopgaver

 • Tilbud om, at klassen kommer på middelaldervandring i Næstved med guide fra Næstved Museum

 • Tilbud om lærerkursus onsdag den 8. august kl. 13-15 (Læs mere)

Fag: Kristendomskundskab og historie

Periode: September-oktober 2018

Lektioner: 8-10

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, om du og din klasse ønsker at komme på en middelalder-vandring rundt i Næstved med guide fra Næstved Museum. Du bedes også oplyse, om du ønsker at deltage i lærerkursus den 8. august kl. 13.00-15.00.

HVOR LANGT SKAL MAN GÅ - Et projekt om det hellige som anledning til politisk konflikt

7. - 9. klasse

I dette projekt tages der afsæt i Jerusalem som hellig sted for de tre store monoteistiske religioner jødedom, kristendom og islam. Hvad betyder Klippemoskeen, Grædemuren og Gravkirken for de troende, og hvilken betydning har de forskellige forestillinger om det hellige for konflikten mellem parterne på stedet? Er den primært religiøst eller politisk betinget?

Undervejs i forløbet kommer eleverne til at beskæftige sig med spørgsmålet om, hvad religion og religioners funktion overhovedet er. Skaber de først og fremmest orden og fred i samfundet eller snarere problemer og direkte konflikt? Og hvor langt kan man egentlig tillade sig gå for det, der er helligt for en?

Projektet indeholder konkrete ideer til, hvordan man i arbejdet med forståelse af det hellige kan inddrage krop og bevægelse til at definere grænser mellem det hellige og det profane.

Med projektet følger også forslag til varierede undervisningsformer og en række forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsstof, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Forslag til underemner med tilhørende problemstillinger, som eleverne kan lade sig inspirere af, hvis klassen bliver udtrukket til prøve i faget

Fag: Kristendomskundskab, historie og samfundsfag 

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 12 - 15

Tilmelding: Senest 1. september 2018

KLÆDT PÅ TIL SORG

7. -9. klasse

Lige som døden er et ufravigeligt vilkår i livet, så er sorgen det også. Hvem kommer gennem livet uden at opleve sorg? Men hvordan man oplever den- kan være forskelligt. Nogle beskriver det som at vandre i mørke. Andre som et frit fald mod afgrunden og andre igen som at være på Herrens mark.

Det er meget forskelligt, hvordan mennesker udtrykker deres sorg. Nogle udtrykker den fx i sprog og musik, andre igennem ritualer og andre igen gennem klædedragten.

Klædt på til sorg tager sit udgangspunkt i den tekstile sørgemode i Danmark, hvor eleverne stifter bekendtskab med tøjmoden i forbindelse med død og begravelse fra 1400-tallet og frem til i dag. Modebilledet bliver således indgangen til at tale om, hvordan man historisk set har haft et fælles sprog, ritualer og traditioner for, hvordan man udtrykte sin sorg.

Gennem historiske perioder bevæger eleverne sig til nutidens forskellige udtryk for sorg. Her arbejder de med cases og interviews med mennesker tæt på sorg - bl.a. en forfatter, en sygehuspræst, en imam og en ung pige, som har mistet sin far.

Til projektet hører en stor plakat påtrykt: Livets landskab. Dette bliver gennemgående i elevernes opgaveløsning og case-arbejde. Eleverne skal også analysere et nyskrevet essay af Rebecca Bach-Lauritsen.

Projektets titel spiller således på konkret påklædning, men i lige så høj grad stiller det spørgsmålet om, hvilke handlemuligheder man har, når man igennem livets landskab kommer ud til afgrunde, ind i mørke skove og ud på åbne og ukendte vidder.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale til læreren, forslag til undervisningsplan og elevopgaver
 • Adgang til hjemmeside med supplerende materialer
 • Tilbud om lærerkursus tirsdag den 2. oktober kl. 14-16 (se kursusbeskrivelse)
 • Tilbud om besøg i den lokale kirke

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 10-12

Tilmelding: Senest 1. september 2018

ER MENNESKET EN Ø? - Et projekt om tv-serien og begrebet SKAM

7. - 9. klasse

Hvad er skam, hvordan opstår skam, og kan skammen forsvinde? Disse spørgsmål er i søgelyset i dette undervisningsmateriale, som tager afsæt i den populære tv-serie SKAM, der skildrer en gruppe teenagere i Oslo.

Præstationspres, digital shaming, ensomhed og spiseforstyrrelser er nogle af de problematikker seriens karakterer konfronteres med, og som vækker følelser af skam. Eleverne analyserer udvalgte afsnit med særlig fokus på seriens bud på, hvordan skammen kan opløses.

Begrebet skam sættes desuden ind i en kristendomsfaglig sammenhæng, hvor eleverne arbejder med Bibelens og kristendommens forståelse af skam samt med synet på begrebet skam i andre religioner.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Adgang til hjemmeside med lærervejledning, baggrundsstof og elevopgaver

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: Kan afvikles hele året

Lektioner: 6

Tilmelding: Senest 1. september 2018

SKIBSDRENGENS FORTÆLLING - om Karen Blixens forfatterskab

7. - 9. klasse

I dette undervisningsprojekt arbejdes der med Karen Blixens forfatterskab med særligt fokus på novellen "Skibsdrengens fortælling". Novellen om skibsdrengen Simon er en gribende historie om næstekærlighedens sande væsen. Det er en skæbnefortælling om, at det, man giver ud, kommer tilbage til én og ofte i en helt uventet form. Fortællingen er én af indgangene til forståelsen af Karen Blixens livsopfattelse og forhold til kristendommen.

I forløbet tilbydes også, at klassen kan se teaterforestillingen "Skibsdrengens fortælling - frit efter Blixen" med Anette Jahn fra Måle Fortælleteater. Her vil eleverne opleve en medrivende genfortælling af historien.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Lærervejledning med baggrundsmateriale og elevopgaver
 • Tilbud om at se teaterforestillingen Blå Blixen onsdag d. 7. nov. eller tirsdag d. 13. nov. i udvalgte kirker

Fag: Kristendomskundskab og dansk

Periode: November 2018

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om klassen ønsker at se teaterforestillingen Blå Blixen onsdag den 7. november eller tirsdag den 13. november 2018.

PÅ OPDAGELSE I ESBJERGEVAGELIET

Esbjergevangeliet er et 140 m2 stort vægmaleri, som er malet af kunstneren Erik Hagens på CVU Vest i Esbjerg i 2003-2005. Hagens bruger Bibelens historier og blander dem med indtryk og holdninger fra vores moderne hverdag. Det er der kommet et originalt og nogen steder provokerende værk ud af, hvor både kristendommen og samfundet står for skud.

I projektet skal eleverne arbejde med udvalgte bibelske fortællinger og citater og fortolke dem i forhold til en nutidig kontekst. Herved oplever eleverne, at bibelske fortællinger kan læses og fortolkes på mange måder, og at de kan være fortalt med både humor og alvor. Med Esbjergevangeliet er der tillige mulighed for at give eleverne et samlet overblik over Bibelens fortællinger og repetere etiske overvejelser.

En kopi af dette maleri opstilles udvalgte steder i Næstved, og eleverne får mulighed for at fordybe sig i værket, ligesom de i maleriet vil kunne finde inspiration til de elevprodukter, der skal fremstilles til en evt. afgangsprøve.

Tilmeldte lærere modtager:

 • Undervisningsoplæg med baggrundsmateriale og elevopgaver
 • Tilbud om sammen med klassen at se maleriet, der bliver udstillet lokalt
 • Adgang til hjemmeside med digital udgave af maleriet
 • Tilbud om lærerkursus onsdag d. 19. sep. kl. 13-16 på KØS, Køge (se kursusbeskrivelse)

Fag: Kristendomskundskab samfundsfag

Periode: Januar - marts 2019

Lektioner: 6-8

Tilmelding: Senest 1. september 2018

TILMELDING KLIK HER

Husk ved tilmelding at gøre opmærksom på, hvis du vil deltage i lærerkurset den 19. september (læs mere her)

Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved | Parkvej 101 | 4700 Næstved