Bevægelse i skolens undervisning?

Et udviklingsprojekt fra De folkekirkelige skoletjenester - i samarbejde med Professionsskolen Metropol

De folkekirkelige skoletjenester har i de senere år udviklet undervisningstilbud hvor dans, drama, sang, musik m.v. indgår. Dette ud fra en interesse i at bidrage til at udvikle skolens religionsundervisning, hvor kroppen/bevægelse inddrages, og ud fra en antagelse om, at læring kan udvikles, understøttes og udvides, når æstetiske læreprocesser inddrages i undervisningen.  

For sammen at blive klogere på hvordan bevægelse kan bidrage til erkendelse af det faglige stof i skolens undervisning, nedsatte vi en gruppe og etablerede et samarbejde med Professionsskolen Metropol.

Den udarbejdede rapport er at finde her på siden, ligesom der kan findes supplerende artikler og film om bevægelsens mulighed for at vise, fortolke og fordybe det faglige stof.

Nedenfor ses eksempler på så instruktionsfilm, der er brugt i de undersøgte projekter.

Et udviklingsprojekt om bevægelse udført af flere folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med Metropol

Et udviklingsprojekt om bevægelse udført af flere folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med Metropol

Et udviklingsprojekt om bevægelse udført af flere folkekirkelige skoletjenester i samarbejde med Metropol