Novellen (fase 1) HER SKAL "NOVELLEN" laves til et BANNER SOM PÅ FASE 2

Novellen (1A og 1B)

Lyt til novellen Uegnet (JEG FORESLÅR DETTE BILLEDE SOM ER BRUGT PÅ NOVELLENS FORSIDE

Refleksionsspørgsmål

• Hvilken stemning sidder I hver især tilbage med, efter at I har hørt novellen Uegnet?

• Hvilken stemning, synes I, var den mest fremherskende i novellen?

• Var der noget, der undrede jer i novellen?

• Var der noget, der rørte jer særligt i fortællingen om Eva og Daniel?

Download opgaven som word-fil her

HER FORESLÅR JEG ET BILLEDE TIL DEKORATION SÅ VI FÅR TREDELINGEN HER ØVERST

Begreberne frygt og håb (1C og 1D)

Elevtekst Frygt og håb

Download teksten som pdf her

 

 

Forskellige former for frygt og håb

• Frygt er en følelse, der er med til at sikre overlevelse (forsigtighed/overlevelse).

• Frygt for noget får mennesker til at handle (undgå det ubehagelige).

• Frygt kan opstå, når mennesker skal vælge i tilværelsen (angst for at gøre det onde).

• For meget frygt fører til handlingslammelse (følelse af magtesløshed).

• Håb får mennesker til at handle (ønske om noget godt).

• Håb kan rette sig mod det nært forestående og mere sandsynlige (det nære håb).

• Håb kan rette sig mod det fjerne og mindre sandsynlige (det langtrækkende håb).

• For stor optimisme fører til fravær af handling (man føler ikke behov for at handle).

• Både frygt og håb retter sig mod det, der kommer (fremtiden/efter døden).

Link til bibliotek