Kirkebesøget - fase 5 (laves som banner øverst)

I må lige vurdere hvad i vil have til at ligge om kirkebesøget her på siden, Henrik og Lea?

Eleverne skal i denne fase af projektet på besøg i den lokale kirke og tale med præsten om

forestillingerne om helvede og paradis i folkekirken i dag. Eleverne skal finde tegn på frygt

og håb i kirkerummet og høre om, hvordan præsten møder frygt og håb i sit arbejde. Endelig

præsenteres eleverne for en salme, der udtrykker frygt og håb i relation til livet og efterlivet.

Præsten udvælger og kopierer salmen til eleverne og sammen analyserer og synger de salmen.

 

Eleverne skal ved kirkebesøget indsamle materiale (et anker og et salmevers) til brug i udar-

bejdelse af elevproduktet i fase 6. Dette har præsten forberedt.

Forbered spørgsmål til præsten

 

 

Aftal et kirkebesøg - kontakt den lokale skoletjeneste