Gud, Luther og velfærdsstat

Forord til projektet

2017 er det 500 år siden Martin Luther slog 95 teser op på porten til Slotskirken i Wittenberg. Dette blev starten på reformationen indenfor den kristne kirke. I den anledning sætter dette projekt – Gud, Lutherog velfærdsstat – fokus på reformationen i Danmark. Den blev en realitet i 1536 og fik vidtrækkende konsekvenser både for samfundets indretning og den enkeltes tro.

Undervisningsforløbet er målrettet udskolingen, og det fokuserer på de samfundsmæssige, historiske og religiøse aspekter af det skifte, der fandt sted – og konsekvenserne af dette frem til i dag. Eleverne skal både arbejde med Martin Luther og reformationens indførelse i Danmark, og de skal desuden arbejde med og diskutere, hvordan man kan/om man kan se spor fra reformationen i den danske velfærdsstat.

En del af projektet er et postbaseret rollespil. Gennem dette rollespil ’rejser’ eleverne tilbage til tiden lige inden reformationen. De skal nemlig forestille sig at være unge mennesker i København i året 1533, hvor der var hektiske diskussioner og meningsudveklinger for og imod den lutherske tro. Nogle ønskede, at Danmark skulle forblive katolsk, mens andre brændende ønskede, at Danmark skulle blive et protestantisk land.

Tilmeldte klasser har modtaget et trykt undervisningsoplæg og et rollespilshæfte. Hvis klassen er tilmeldt live-rollespillet i København eller Haslev skal rollespilshæftet til det lokale rollespil ikke benyttes.

Undersiderne med videoer og postbeskrivelser til de lokale rollespil åbner primo september. 

God fornøjelse med projektet!

Brugerlogin

Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:
Log ind