GUDER & GAVER

Fase 2: Jernalderen – dagligliv og offerritualer

Grauballemanden

Viemosefundet

Jernalderartikel

-

Fase 3: Vikingetiden – dagligliv og offerritualer

Nordisk mytologi

Oversigt over guder

Tors fisketur (A)

-

Fase 4: Vikingetiden 2 – overgang fra asatro til kristendom

Støbeform fra Trend

Åbykrucifikset

Jellingestenen

Jesus på korset (B)

Fase 5: Historiefaglige værksteder (C)

1. Vikingenavn

5. Læderpung

2. Skriv med runer

6. Lav mad

3. Lerkrukke

7. Spil og leg

4. Smykke

8. Sværd og kamp

Fase 6: Det kristne offerbegreb

Påsken (D)

Se hvilket menneske

Udfrielsen (E)

Kain og Abel

Abraham og Isak

Kolofon

Guder & gaver udbydes i efteråret 2018.

Projektmaterialet udleveres kun til deltagende lærere og klasser. Projektdeltagelse er gratis. Deltagende klasser modtager elevhæfter med kildefotos, fortællinger og elevopgaver sammen med projektmaterialet.

Folkekirkens Skoletjeneste har en CopyDan-aftale vedr. brug af tekst og noder i skoletjenestens projekter.

Guder & gaver er udviklet af:
Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns & Køge www.fsfisk.dk
Folkekirkens Skoletjeneste i Næstved www.skoletjenesten-knips.dk 
Folkekirkens Skoletjeneste i Roskilde, Lejre, Greve og Solrød www.fs-skibet.dk
Folkekirkens Skoletjeneste på Sydsjælland, Lolland og Falster www.sylf.dk
Folkekirkens Skoletjeneste i Kalundborg og Slagelse www.skks.dk 
Folkekirkens Skoletjeneste i Holbæk og Odsherred www.kirkekvist.dk 

Tak til Sagnlandet Lejre for sparring og projektsamarbejde www.sagnlandet.dk

Tegninger: Mikael Nielsen www.saxoart.dk 

Foto: Brian Rasmussen www.workflow.dk 

Fase 2:
Grauballemanden, Foto/Medieafdelingen - Moesgaard Museum
Fund fra Viemosen på Fyn, Nationalmuseet, fotograf: Roberto Fortuna og Kira Ursem

Fase 4:
Åbykrucifikset, Nationalmuseet, fotograf: Lennart Larsen
Støbeform, Nationalmuseet, fotograf: Lennart Larsen
Jesus på korset, Diego Velázquez, 1632, Wikimedia Commons