Den katolske kirke

På denne side møder i Samuele Lando, som er præst i den katolske kirke.


Han arbejdede i Sankt Pauls Kirke i Taastrup, som I ser på billedet til venstre.


Her på siden kan I finde videoer og tekster om den katolske kirke.
  

Introduktion

Fakta

  • Der er ca. 42.000 katolikker i Danmark – ca. 0,75% af befolkningen. Den katolske kirke er den største kristne kirke i verden med 1,27 milliarder medlemmer.
  • Den katolske kirke ser sig selv som den oprindelige kristne kirke, der blev grundlagt af Jesus Kristus selv. Andre kristne kirker respekteres, men katolikkerne mener ikke, at kirken bør være opdelt i forskellige retninger. 
  • Den katolske kirke ledes af Paven i Rom. Paven kan have menneskelige fejl, men hans afgørelser inden for tro og moral anses for ufejlbarlige. Den katolske kirke er inddelt i bispedømmer, der ledes af en lokal biskop. 


Læs mere på katolsk.dk

På siden findes et minileksikon, hvor I kan slå ord og begreber op katolsk minileksikon 
Præsten

Gudstjenesten

Nadveren

Kirkerummet

Jomfru Maria

Præstens tøj

Læs om den katolske kirke

Billeder fra Sankt Pauls Kirke

Kirkerummet

Alteret

Alterbillede med Jomfru Maria

Skriftestol