Forord

I projektet Kirkerummets brikker - pusl dig til Luthers kirke efter reformationen introduceres eleverne til kirkerummet og dets indretning i den danske folkekirke. Den danske folkekirke er en luthersk kirke, og kirkens indretning afspejler på mange måder Martin Luthers og reformationens tanker. Tanker som bredte sig fra Tyskland til hele Europa for 500 år siden!

Da projektet er målrettet indskolingen, vil der ikke være en lang historisk gennemgang, men gennem Torslunde Alterpanel, som regnes for et af de første danske reformatoriske værker, skal eleverne lære om Martin Luther og den forståelse af kristendommen, som han tilegnede sig, og som senere påvirkede indretningen i de lutherske kirker og gudstjenestens indhold.

Projektet har en legende og oplevelsesbaseret tilgang til stoffet, og derfor skal eleverne først samle et puslespil af Torslunde Alterpanel. Ved at pusle sig til et billede ønsker vi at give eleverne en erfaring af, at Luther ønskede at samle kirkens brikker på en ny måde og – i sine øjne – mere korrekt måde. Herefter arbejder eleverne med kirkens møbler og deres betydning, inden de ved selvsyn skal besøge den lokale kirke og se, at møblerne rent faktisk befinder sig i kirken. Under kirkebesøget vil den lokale præst supplere deres viden om kirkerummets inventar og indretning. Afslutningsvis skal eleverne selv fremstille en kirke og inventar til kirken.


Kirkerummets brikker

© Projektet er udarbejdet af:

SYLF - Folkekirkens Skoletjeneste på Sydsjælland, Lolland og Falster
FISK - Folkekirkens Skoletjeneste i Faxe, Stevns og Køge
Folkekirkens Skoletjeneste på Vestegnen
KILDEN – Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup og Ishøj, 2017

Animationen af Torslunde Alterpanel
© Det Danske Bibelselskab, SØNC og KILDEN - Folkekirkens Skoletjeneste i Høje Taastrup Provsti, 2017.

Tak til Torslunde Kirke og Nationalmuseet for illustration af Torslunde Alterpanel.

Tak til Hanne Bohr for kirkeskabelonen.

Tegninger: Mikael Nielsen - Saxoart.dk

Projektmaterialet er udleveret til lokale projektdeltagende klasser.