Begrebet håb

Håb

Udtryk som “håbet er lysegrønt” og “så længe der er liv, er der håb” og omvendt: “så længe der er håb, er der liv” angiver nogle sider af forestillingen “håb”. Håb kan være knyttet sammen med forestillinger om gud, skæbne, eller “blot” være en tillid til fremtiden.

Den Store Danske Encyklopædi, bd. 9, s. 195-200. 

Begrebet frygt

Frygt

Stærkt ubehagelig følelse fremkaldt af en forestilling om at nogen eller noget er farlig, truende eller vil påføre én smerte, ulykke el.lign. bekymring for hvordan det skal gå med nogen eller noget.

Den danske ordbog